PROGRAM TIER 1 – RISE TO LEAD (R2L)

R2L 4.0 : SARAWAK CHAPTER

TARIKH  : 26 – 28 APRIL 2019
TEMPAT : INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) SARAWAK

PENYERTAAN  :  61 PESERTA
LELAKI              : 29 ORANG
PEREMPUAN   :  32 ORANG

R2L 2.0 : LEADING CHANGE

TARIKH  : 6 – 7 MAC 2019
TEMPAT : UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

PENYERTAAN  :  28 PESERTA
LELAKI             : 13 ORANG
PEREMPUAN   :  15 ORANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMERKASAAN KEPIMPINAN BELIA WANITA

 

TARIKH  :  23 OKTOBER 2018 (SELASA)
TEMPAT :  DEWAN AL-FARABI, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA,

                  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

PENYERTAAN  : 149 PESERTA
LELAKI :
PEREMPUAN :
.
.
.

R2L 3.0 : BUDDING LEADERS

TARIKH  :  20-21 MAC 2019
TEMPAT :  KOLEJ ANTARABANGSA YAYASAN MELAKA

PENYERTAAN  : 55 PESERTA
LELAKI              : 19 ORANG
PEREMPUAN    : 36 ORANG

R2L 1.0 : THE VOICE OF YOUTH LEADERS

TARIKH   :   10 & 11 OKTOBER 2019
TEMPAT  :  ARAS 21, KPWKM

PERNYERTAAN L 11
27 ORANG P 16
PERNYERTAAN IPTA/IPTS IPTA 4
8 IPTS 4

R2L 4.0 : SARAWAK CHAPTER

TARIKH  : 26 – 28 APRIL 2019
TEMPAT : INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) SARAWAK

PENYERTAAN  :  61 PESERTA
LELAKI              : 29 ORANG
PEREMPUAN   :  32 ORANG

R2L 3.0 : LEADING CHANGE

TARIKH  :  20-21 MAC 2019
TEMPAT :  KOLEJ ANTARABANGSA YAYASAN MELAKA

PENYERTAAN  : 55 PESERTA
LELAKI              : 19 ORANG
PEREMPUAN    : 36 ORANG

R2L 2.0 : LEADING CHANGE

TARIKH  : 6 – 7 MAC 2019
TEMPAT : UNIVERSITI MALAYA, KUALA LUMPUR

PENYERTAAN  :  28 PESERTA
LELAKI             : 13 ORANG
PEREMPUAN   :  15 ORANG

R2L 1.0 : THE VOICE OF YOUTH LEADERS

TARIKH   :   10 & 11 OKTOBER 2019
TEMPAT  :  ARAS 21, KPWKM

PENYERTAAN  : 27 PESERTA
LELAKI              : 11 ORANG
PEREMPUAN    : 16 ORANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMERKASAAN KEPIMPINAN BELIA WANITA

 

TARIKH  :  23 OKTOBER 2018 (SELASA)
TEMPAT :  DEWAN AL-FARABI, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA,

                  UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)

PENYERTAAN  : 149 PESERTA
LELAKI :
PEREMPUAN :
.
.
.

OTHER LINKS